Gaujas augšteces ezeru piekrastes veģetācija

Cilvēku darbība izmaina vides apstākļus un līdz ar to veicina vai kavē noteiktu augu sabiedrību izplatību ezeros. Cilvēku visvairāk ietekmēti ir Āraisis, Brenkūžu un Mācītājmuižas ezeri. Vairāk pasargāti ir ezeri ar pārpurvojušos krastu joslu.

Anotācija

Piekrastes augu sabiedrības aprakstītas 1997. gada jūlijā un augustā veiktajos pētījumos Gaujas augšteces ezeros. Izmantoti 17 ezeros, kas atrodas Taurenes un Dzērbenes pagastos, iegūtie virsūdens augu sabiedrību apraksti.

Pētījumi ir veikti pēc Brauna-Blankē aprakstītās metodikas, parauglaukumus (1-25 m2) izvēloties ezeru virsūdens augu joslās no 0.1 līdz 2 m dziļumam.

Aprakstītas un izdalītas 6 asociācijas: Phragmitetum (Gams 27) Schmale 39, Equisetetum limosi Steffen 31, Scirpetum lacustris (Allorge 22) Chouard 24, Typhetum angustifoliae (Allorge 22) Soó 27, Typhetum latifoliae Soó 27, Acoretum calami Schulz, 1941, kā arī klases Phragmitetea sabiedrības: ar Eleocharis palustris, ar Sparganium microcarpum, ar Sparganium emersum, ar Carex rostrata, ar Naumburgia thyrsiflora, ar Menyanthes trifoliata.

Aprakstīto augu sabiedrību ekoloģijas raksturošanai aprēķināti un izmantoti arī H. Ellenberga darbos dotie ekoloģiskie rādītāji.

Pievienotie dokumenti:

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas