Stratēģijas un kritēriju izstrādāšana licencētās makšķerēšanas ieviešanai Latvijas ūdenstilpēs

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc VIDM pasūtījuma 2003 -2004.g. veica darbu "Stratēģijas un kritēriju izstrādāšana licencētās makšķerēšanas ieviešanai Latvijas ūdenstilpēs".

 

SIA “ELLE” organizēja divus seminārus ekspertu viedokļu apkopošanai (10.11.2003. un 11.03.2004), kuros piedalījās gan visas ar licencētās makšķerēšanas organizāciju saistītas iestādes, gan arī makšķernieku organizāciju pārstāvji un atsevišķi šīs nozares eksperti. Atskaite tapusi ņemot vērā minētajos semināros izteiktos viedokļus un ekspertu viedokļus, kas apkopoti citu tikšanos laikā un pēc projekta melnraksta izsūtīšanas ieinteresētajām pusēm.


Tika izpildīts sekojošs darba uzdevums:

 • veikta esošo normatīvo dokumentu analīze;

 • izstrādāta licencētās makšķerēšanas ieviešanas stratēģija un saskaņota ar pasūtītāju; ieinteresēto pušu un ekspertu semināros pieņemts lēmums nepiemērot kritērijus licencētās makšķerēšanas ieviešanai;

 • sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumos Nr. 574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība”.


Atskaitē ietverti šādi materiāli:

 • esošās situācijas un būtiskāko problēmu apskats;

 • stratēģija un kritēriji licencētās makšķerēšanas ieviešanai Latvijas ūdenstilpēs;

 • priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumos Nr. 574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība”;

 • pielikumi:

  • 10.11.2003. semināra materiāli;

  • 11.03.2004. semināra fotoatskaite;

  • 11.03.2004. semināra secinājumi;

  • 11.03.2004. semināra prezentāciju uzskates materiāli.

Pievienotie dokumenti:

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas