Tagad atpūtniekus vairāk par zilaļģēm atbaidīs likums

Pietiek bezspēcīgi noskatīties valsts skaistāko vietu postīšanā! Ja likums mums tagad atļauj aizsargāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - darīsim to!

Ar 09.08.2003 stājās spēkā sen iecerētie, vairākas reizes pārtaisītie un uzlabotie Ministru kabineta noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi."

 Lai cik nepierasts un nepietiekams noteikumu projekts likās sākumā, ar katru pārtaisīšanas reizi tas ir uzlabots. Nekas jau nav perfekts, bet tomēr izteikts solis uz priekšu salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem. Skatieties http://www.likumi.lv/doc.php?id=77883"> http://www.likumi.lv/doc.php?id=77883 un priecājieties. Aicinu censties izmantot to labo, ko dod jaunie noteikumi, un pagaidām pievērt acis uz saglabātajiem trūkumiem. Ja arī normatīvajā aktā gadās skaidras muļķības, tas vēl nenozīmē, ka tās tiks pielietotas. Mūsu normatīvo aktu  pārmērīgu bardzību un nepietiekamu kvalitāti kompensē pielietošanas neobligātums :).

Acīmredzamās un vispirms pielietojamās priekšrocības:

V. Dabas liegumi

16. Dabas liegumu teritorijā aizliegts:

16.14. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

16.15. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

16.16. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

16.25. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju.

16.28. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:

16.28.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

 

VI. Dabas parki

18. Dabas parku teritorijā aizliegts:

18.6. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

18.7. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām.

18.13. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:

18.13.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

 

Liekas, ka šādas normas nez vai spēs atturēt atpūtnieku autotransportu no jau par normu kļuvušās aizsargājamo teritoriju zemsedzes izbraukāšanas (piemēram, tūristu autobusu nomākto Čertoka dabas liegumu), bet šie MK noteikumi nav vientuļi - tos aktīvi atbalsta likums: "http://www.likumi.lv/doc.php?id=76869" Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā , kas stājas spēkā ar 2003.gada 17.jūliju.

 “81.pants. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no simt līdz tūkstoš latiem.

 

Domāju, ka abi šie normatīvie akti kopīgi spēs izbeigt dabas mīlestību tehnikas mīlētāju rindās. Līdz šim mašīnas liegumos piebrauca pie paša ūdens (skat. attēlus), bet inspektori varēja vīstīt dūres kabatās. Uz mēģinājumu aizrādīt sekoja atbilde: "Jums nav tiesību. Mans advokāts pret Jums iesniegs prasību, bet pagaidām, lūdzu, netraucējiet atpūsties". Un liegumu un dabas parku ezeru krastu izbraukātājiem diemžēl bija taisnība. Nebija tiesību. Tagad ir.

Es aicinu vides valsts inspektorus, valsts un pašvaldību policistus, pašvaldību vides inspektorus - jā, pie mums tagad personām ir reālas tiesības aizsargāties pret varas iestāžu patvaļu, bet nav tiesību bez pienākumiem. Atbilstošais pienākums ir - ievērot valsts normatīvo aktu prasības neatkarīgi no normu zināšanas, likuma spēkā stāšanās nesenuma vai citiem subjektīviem faktoriem.

Es aicinu administratīvo lietu izskatītājus būt objektīviem: soda naudas piespriest atbilstoši nodarījuma smagumam - proti, ņemot vērā faktu, ka smagāka automašīna vairāk bojā zemsedzi.

 

Pietiek bezspēcīgi noskatīties valsts skaistāko vietu postīšanā! Ja likums mums tagad atļauj aizsargāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - darīsim to! Aicinu nepārcensties un nemēģināt likumu pielietot burtiski - minētās normas vajadzētu pielietot vietās, kur nobraukšana no ceļiem un pārvietošanās pa meža un lauksaimniecības zemēm nodara reālus postījumus: lūdzu inspektorus jau šonedēļ apciemot Ummi, Mazuikas ezeru, Čertoku, Garezerus Piejūras dabas parkā, un citus liegumus un dabas parkus, kuriem būtisku kaitējumu nodara atpūtnieku transportlīdzekļi.

Es ceru, ka jaunie laiki Latvijas dabas aizsardzībā ir sākušies.

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas