Tikai 4% ezeru atbilst kvalitātes prasībām?

VARAM ziņojumā par vides monitoringu 2009.g. atzīts, ka ezeri Latvijā ir daudz sliktākā stāvoklī nekā upes.

Valdībā pieņemts zināšanai VARAM Informatīvais ziņojums "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam noteikto uzdevumu izpildi 2009.gadā". Ziņojumā teikts: "Salīdzinot upju un ezeru provizoriskās ekoloģiskās kvalitātes klases, var secināt, ka upju stāvoklis ir ievērojami labāks – prasībām atbilst 49 % ūdensobjektu, kamēr tikai 4 % ezeru ūdensobjektu atbilst kvalitātes prasībām."

Parasti ministrija mēģināja uzrādīt iespējami labāko stāvokli, šoreiz sanācis otrādi. Protams, ezeru stāvoklis ir slikts, bet 4% - tas ir aplami vērtēts, nedrīkst novērtēt visu objektu tikai uz viena sliktākā rādītāja pamata. Reāli labajiem vajadzētu būt ap 35%.
Otra interesanta detaļa - ziņojums par 2009.g. vides monitoringu iesniegts tikai 2011.gada februārī...

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas