Valsts sekretāru sanāksme liek VARAM savstarpēji saskaņot tehnisko noteikumu un atļauju izsniegšanas procesu

Pašreiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām piesārņojošās darbības atļaujas parametrus  nosaka atbilstoši uzbūvētajai iekārtai. Lai panāktu uzlabojumus, secībai jābūt pretējai

- no title specified

 1.  

  Pašreiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām piesārņojošās darbības atļaujas parametrus  nosaka atbilstoši uzbūvētajai iekārtai :

  0. Tiek konstatēts, ka notekūdeņu attīrīšana ir neefektīva, un ka notekūdeņus saņemošais ūdensobjekts ir sliktā stāvoklī.

  1. Pašvaldība nolemj rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanu.

  2. Reģionālā vides pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus būvniecības procesam.

  3. Izstrādā projektu.

  4. Izvēlas būvniecības vietu, uzbūvē iekārtu un cauruļvadus.

  5. RVP izdod piesārņojošās darbības atļauju. Tā kā uzbūvēto iekārtu vairs nevar ne izmainīt, ne pārvietot, tad prasības nosaka atbilstoši  iekārtas iespējām.

Rezultāts: Rekonstrukcija paveikta, atļaujas nosacījumi izpildīti, bet piesārņojošo vielu emisija nesamazinās, attiecīgi ūdeņu stāvoklis  neuzlabojas.

 

Lai panāktu uzlabojumus, secībai jābūt pretējai :

1. Vispirms jāizdod atļauju - jāizvērtē saņemošā ūdensobjekta stāvokli, jāizvēlas emisijas vietu un jānosaka pietiekami mazus emisijas limitus.

2. Jāizstrādā  projektu, paredzot nodrošināt atļaujā prasīto attīrīšanas pakāpi..

3. Jāuzbūvē iekārtu atbilstoši atļaujai.

 

 Valsts sekretāru sanāksme 13.09.2012., izskatot grozījumus tehnisko noteikumu noteikumos,  atbalstīja biedrības “ Latvijas ezeri” un VKP prasību atļauju apvienot ar tehniskajiem noteikumiem - tātad atļauju izsniegt pirms būvniecības. Interesanti, ka VARAM pretojās ar argumentu - atļauju nevar izdot pirms būvniecības, jo uzbūvētais objekts bieži būtiski atšķiras no projektētā. Ministrijai labāk zināms. Ir dzirdēts, ka  kāpās plāno  būvēt klēti, bet sanāk dzīvojamā māja.

 

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas