Par kormorāniem maksās

VSS 17.05.2007 izsludināts noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem"

Noteikumu projekts ”Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem” 

Pieejams MK lapā -  http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VIDMNot_280307_zaud_komp.doc

anotācija -  http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VIDMAnot_280307_zaud_komp.doc

1.pielikums - iesniegums ... augkopībai

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VIDMNotp1_280307_zaud_komp.doc

2.pielikums - iesniegums .... akvak., lopkop, biškop.

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VIDMNotp2_280307_zaud_komp.doc

3.pielikums -  akts ... augkopībā

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VIDMNotp3_280307_zaud_komp.doc

4.pielikums - akts ... akvakultūrai

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VIDMNotp4_280307_zaud_komp.doc

5.pielikums - akts ... lopkopībai, biškopībai

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VIDMNotp5_280307_zaud_komp.doc

  

Dokuments sagatavots (saglabāts) 11.05.2007

Izsludināts VSS 17.05.2007

Nosūtīts VKP izskatīšanai 21.05.2007.

 

Jaunumi salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju - paredzētas kompensācijas arī par zivjēdāju putnu (pamatā kormorānu) nodarītajiem zaudējumiem, kā arī zaudējumu kompensācijas lopkopībā.

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas