Publisko ezeru kļuvis vairāk

Publisko ezeru saraksts ir papildināts ar 18 ezeriem.

 

22.03.2007. ir stājušies spēkā 22.02.2007. grozījumi Civillikuma I pielikumā - publisko ezeru un publisko upju sarakstā.

sk. Civillikuma pielikumus


Publisko ezeru saraksts ir papildināts ar 18 ezeriem:

Dāmenezers

Līdaces ezers

Šarlotes ezers

Apguldes ezers

Kairišu ezers

Mateika ezers

Medvedka (Lāču) ezers

Nauļānu ezers

Malcānu ezers

Žabinka

Šešķu ezers

Apaļais ezers

Vestienas Ilziņš

Kaijenieks

Talejas ezers

Ismeru – Žagatu ezers

Ķerkliņu ezers

Zvārdes ezers

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas