MK noteikumu grozījumu projekti

Paredzēti grozījumi- 1)Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 2)Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī ".

Informēju, ka MK iesniegti vai VSS izsludināti sekojošu normatīvo aktu grozījumu projekti
 
1. Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  
  inf. 24.10.2006 (iesniegšanas MK datums?)
 
2.  Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī "
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30263715  izsludināti VSS 19.10.2006
 
Mūsuprāt, šie ir ļoti svarīgi normatīvie akti, un ir nepieciešams gan uzmanīgi izskatīt piedāvātos grozījumus 34.noteikumos, gan sagatavot priekšlikumus papildus grozījumiem abos.
 
 

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas