Par fosiliem trapa natans L. putekšņiem Latvijas PSR holocena nogulumos

Tā kā mūsu republikā Trapa natans L. fosilie putekšņi atrasti pirmo reizi un tie maz pazīstami arī citās zemēs, sniedzu konstatēto fosilo putekšņu attēlus un pēc iespējas pilnīgāku aprakstu.

 

Latvijas PSR Zinātņu Akademijas Vēstis Nr. 7 (108) 1956.

Zinātniskā līdzstrādniece A. Presņikova

ZA Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu instituts

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas