Ezeru izcelšanās - piejūras ezeri

Piejūras jeb piekrastes ezeri tomēr ir paši jaunākie. To vecums ir tikai 2 – 4 tūkst. gadu. Šie ezeri radušies vienā no Baltijas baseina attīstības stadijām – Litorīnas jūras laikā.

Ezeru izcelšanās
Piejūras ezeri

Piejūras jeb piekrastes ezeri tomēr ir paši jaunākie. To vecums ir tikai 2 – 4 tūkst. gadu. Šie ezeri radušies vienā no Baltijas baseina attīstības stadijām – Litorīnas jūras laikā. [Litorīnas jūrai zinātnieki šādu nosaukumu devuši pēc tur dzīvojošā gliemeža zinātniskā nosaukuma – Litorina litorea.] Tās līmenis bijis augstāks par tagadējās Baltijas jūras līmeni, un ūdens klājis sauszemi apmēram par 12 – 17 km tālāk nekā pašlaik.

Piejūras ezeru rašanās gaitā var izdalīt vairākas stadijas. Vispirms izveidojusies embrionālā lagūna. Šajā stadijā noteikta jūras daļa paprāva ezera platībā ir atdalījusies no pārējās teritorijas vai nu ar zemūdens sēkļiem, vai nepilnīgi izveidotiem virsūdens smilšu vaļņiem un kāpām. Parasti šie norobežojumi veidojušies uz iepriekšējo apledojumu laikā radušos nogulumu pacēlumiem. Sanešu veidojumi traucējuši lagūnas ūdenim brīvi apmainīties un sajaukties ar jūras ūdeni. Lagūna no jūras pilnīgi nodalījusies vēlāk, sanešu veidojumiem augot vai arī pazeminoties jūras līmenim. Tāda bijusi lagūnas stadija, kurai tūlīt sekojusi ļoti īslaicīga lagūnas ezera stadija. Tās laikā atklātā jūra vēl ir ietekmējusi lagūnu, tikai daudz mazāk. Jūras ūdens varējis iespiesties lagūnā, filtrējoties cauri jaunizveidotā krasta sanešiem vai arī pāršļācoties tiem pāri stipru vētru laikā. Tad, kad saistība starp lagūnu un jūru pārtrūkusi pilnīgi, ir izveidojies piejūras ezers.

Līdzīgi ir veidojušies Papes, Liepājas, Tosmares, Engures ezers, Kaņieris, Babītes, Ķīšezers, Juglas ezers, Lielais Baltezers un Mazais Baltezers u.c. Piejūras ezeri ir lieli (piemēram, Engures ezera platība ir 41 km2), bet sekli – ne dziļāki par 10 metriem.

Mazais Baltezers

Mazais Baltezers pie Alderiem. Foto: V.Līcīte

Ķīšezers

Ķīšezera dienvidrietumu mala. Foto: V.Līcīte

Kaņiera ezers

Kaņiera dienvidu daļa. Foto: L.Eņģele

Engures ezers

Engures ezera austrumu mala. Foto: I.Vilka

Babītes ezers

Babītes ezera ziemeļu daļa. Foto: I.Vilka

Literatūrā ir ziņas, ka 1880. gadā Tosmares ezerā vēl esot varējuši iebraukt no jūras ar laivām. Šodien ezers ir gandrīz aizaudzis.


M.Leinerte "Ezeri deg!" 1988

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas