Teika par Pilskalnes Dubezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 251.lpp.

Dubezers (Dobezers)Daugavpils rajons, Pilskalnes pagasts

Platība – 1,7 ha

Kāds Dobezers (aiz Pilskalnes muižas ½ km) esot bez dibena. Tajā esot nogrimusi baznīca. Vēl tagad Dobezeram visapkārt kalni. Uzkāpt šajos kalnos varot tikai no vienas malas.

LFK 1800, 2365. Veronika Borena, 52 g.v., Ilūkstes Raudas „Rancānos”; pier. Albertīne Rektiņa, 1947.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas