Teikas par Subates Baltāsmuižas ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 249.-250.lpp.

Baltāsmuižas ezers (Baltmuižas ezers, Balta ezers)Daugavpils rajons, Subates lauku teritorija

Platība – 9,2 ha

Teika par Baltmuižas ezeru

Netālu no Subatas atrodās Baltmuižas ezers. Veci ļaudis stāsta, ka šinī ezerā esot nogrimusi naudas muca. Tas noticis tā: netālu no ezera atradusies barona pils, kurš bijis ļoti bagāts. Kādā naktī pilij uzbrukuši ienaidnieki. Barons pavēlējis kučierim jūgt zirgus karietē, tad ievēluši karietē mucu un devušies prom. Ceļš vedis gar slīpo ezera krastu. Te pēkšņi kariete apgāzusies un ar visu naudas mucu, kučieru un baronu ieripojusi ezerā un nogrimusi. Ienaidnieki pili nodedzinājuši un aizgājuši uz savu zemi.

Pēc kādiem simts gadiem kādam zemniekam sapnī parādījies barons un teicis, lai viņš apvedot ap ezeru trīs reizes melnu vērsi un pēc tam lai atdodot to vilkam, tad redzēšot, kas notikšot. Nākošā dienas rītā zemnieks apvedis vērsi trīs reizes ap ezeru. Pašulaik nācis arī vecs, liels vilks. Šinī brīdī nākusi no ezera naudas muca taisni zemniekam rokās. Zemnieks saķēris mucu aiz stīpas. Un nu domājis, ka nedošot vis vilkam vērsi, kad naudas muca jau rokās. Sakliedzis vilkam. Tas aizbēdzis, bet arī muca nogājusi dibenā. Tikai stīpa palikusi rokā.

LFK 935, 32526. A.Sproģe, 82 g.v., Ilūkstes Prodes „Ceriņos”; pier. Igors Rumelis, 1947.

Kādreiz vēl man vectēvs stāstīja, ka te, caur Baltmuižas ezeru, bija tāda eja, kas barona laikā gāja. Gāja te pa lauku, pa lauku, kaut kur tur pie asfalta izgāja laukā. Bet caur ezeru te bija uztaisīts. To man vectēvs teica, jo vectēvs pie tiem baroniem zirgus baroja. Kungi gāja, tie baroni gāja pastaigāties un tur, pie asfalta, izgāja laukā. Vot, tur ir tādi veci kapi, pie tiem kapiem izgāja laukā. Gāja pastaigāties tie baroni.(..)

LFK 2157, 60. Ārija Grigale Daugavpils Baltmuižas „Ķiršos”; pier. Laura Sīle, Ilona Žīgure, 2007.

Tur apakšā, teica, ka alas ejot cauri ezeram, tur pie kapiem iziet laukā. (..) Kungu kapi. Bet tur laikam aiztaisīja ciet. Nu, ta te, krievu laikos tur pa reizei partizāni tur slēpās.

LFK 2157, 57. I.Brūvers Daugavpils Baltmuižā; pier. Laura Sīle, Ilona Žīgure, 2007.

Stāsta, ka no muižas zem ezera alas kaut kādas tur ir. Uz otru pusi iziet, kur tie muižas kapi ir. Tā naudas lāde tur kaut kur ezera vidū ir. Zelta lāde. Muižkunga, viņš jau bija bagāts, kad viņš brauca projām, tad jau nevarēja visu paņemt līdzi. Tā ir leģenda.

(..)Tur, otrā pusē muižai, ir trepes uz leju, tās trepes iet no muižas uz ezeru. Un it kā tur ir bijusi uz ezeru veranda kaut kāda, tur durvis ir no muižas. Tā vieta ir, tikai nekas jau vairāk tur nav palicis. Tas jau bija 200 gadi atpakaļ.

(..) Blakus muižkungu kapiem atrodas Mēra kapi. Kalns, uz kura atradušies Mēra kapi, bija līdzens. (..) Ceļu taisīja, izraka te to bedri, te bija gara veca māja, un tad tur teica, ka tur esot Mēra kapi, franču kara laika Mēra kapi. (..) Kad ceļu taisīja, kauli vien mētājās.

LFK 2157, 49; 2157, 51. Jānis Sauskis Daugavpils Baltmuižas „Sudrabiņos”; pier. Ieva Vītola, 2007.

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas