Teika par Bebrenes Dinģeļa ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 244.lpp.

Dinģeļa ezers (Diņģeļkalna ezers, Apšukalna ezers)Daugavpils rajons, Bebrenes pagasts

Platība – 2 ha

Teika par tū, kō cēlīs Diņģeļa azars

Pi munām mōjōm atrūdās mozs azars, par kuŗa izaceļšonūs teika stōsta šitō. Kur tagad viļņojās šis mozais azars, agrōk tanī vītā ir bejusi koda dziļa pļava. Bet šis azars atsarodīs kōdu puskilometru uz vokarim nu tagadejōs vītas. Ar šū pļavu tū savīnovis naļels grōvīts. Azaram tei vīta nav patikusi, tis nūdūmōjis meklēt citu lobōku. Par tōdu viņš izvēlējis dziļū pļavu Diņģeļa kolna pakōjē. Kōdu nakti, nivūnam naradzūt tis asūt sōcis virzētīs pa mozū grōveiti uz reitu pusi nu satecējis minātā pļavā. Pi kam mozū grōvīti izgrauzis par ļelu gravu. Šei grava, pa kuŗu azars tecējis, vēl tagad ir pilnīgi razdama, lai gon apauguse kūkiem. Savu nūsaukumu tis dabovis nu Diņģeļa kolna, par tū, ka šei pļava, kō jau mināts atrūdās (atsarūn) Diņģeļa kolna pakōjē. Agrōk tis ticis saukts par Zvīdrāna azaru. Tanī vītā kur viņš agrōk bejis, ir palicis tikai pūrs. Arī vālōkūs laikus par šū azaru ir dažas teikas: Nadizcik sen atpakaļ gōjis gaŗōm šam azaram kōds jauns cilvāks, ap godu treisdesmit, vai mozōk, tis bejis svādīnes dīnā, dīvkolpōjumu laikā. Tō lūk šis cilvāks gōjis uz Diņģeļa kolnu pi rodim, kur pašraiz bejušas nazin kōkas tur sveneibas. Ejūt caur azaru šis dzērd, ka azara ūtrā pusē zam dounēm sīc rīt tōds kō sunis, kō kas, jo šis azars kļūtu dounains. Veirs tō nūsaļeist, ka nazina kur palikt. Sōcis sakrīt cik spāka uz minātim rodim. Bet ieskrējis istubā jau bez volūdas un tūlīt bejis baigts. Daži apgalvoj, ka tis akurāt tō ir bejis.

LFK 656, 2. Andrejs Vaļuks 83 g.v., Aglonā; pier. Antons Vaļuks, 1928.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas