Teika par Rites Viņaukas ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 227.lpp.

Viņaukas ezers (Vīņaukas ezers, Viņauku ezers, Minjaukas ezers, Miņaukas ezers, Ķebānu ezers)Jēkabpils rajons, Rites pagasts

Platība - 123, 6 ha

Kausiņu purvs

Senāk Saukas un Miņaukas ezeri bijuši uz mata viena lieluma. Reiz abi ezeri saķildojušies: kuŗam vairāk ūdens? Sameklējuši lielu kausu un sākuši mērīt. Gandrīz jau beiguši. Saukas ezers paredzējis, ka iznāks abiem vienādi. Te, gudrinieks, iesaucies: “Miņauka, brāl’, skat, kas tur gaisā brauc!” Miņauka paskatījies, bet Sauka nozadzis Miņaukam vienu kausu ūdens. Patlaban taisījies ieliet sev; te Miņauka satvēris kausu, izrāvis Saukam no rokām un sviedis ar visu ūdeni, cik kausā bijis, pa roku galam. Kauss nokritis Saukas ezera galā plakaniski; viss ūdens izlijis, no kā izcēlies Kausiņu purvs.

LFK 17, 25737. Anna Prūse Jēkabpils Sēlpils „Naudīdzānos”; pier. viņas mazmeita 1934.

Lerhis - Puškaitis V, 1894, 409, 205; Šmits, XV, 457, 12; Ancelāne, 1991, 143.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas