Teika par Saukas Svaru Akli

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 209. - 210.lpp.

Aklais ezers (Aklis, Indrānu ezers)Jēkabpils rajons, Saukas pagasts

Platība – 1,5 ha

Teika par Saukas Akli

Saukas pagastā pie Svaru mājām atrodas mazs ezeriņš apmēram 150 m gaŗš un 85 m plats. Cilvēki viņu ir iesaukuši par Akli. Kādu dienu rijnieks rijā kaltējis rudzus. Katru dienu riju apmeklējuši velni. Rijniekam tas nepaticis, viņš velnus nav ieredzējis. Rijnieks paņēmis svinu un ielicis katlā, lai svins izkustu. Pienācis klāt velns un prasījis: „Ku tu te dari?” Rijnieks atbildējis: „Vāru jaunas acis”. Velns teicis: „Vai tu nevarētu man izliet jaunas acis?” Rijnieks atbildējis, ka varot, ja tik viņam esot vajadzīgas. Tad rijnieks paņēmis sietu un uzlicis velnam galvā, un pieteicis, lai tikai stāvot mierīgi. Rijnieks vēl pateicis, ka viņu saucot par „es pats”. Rijnieks paņēmis svinu un lējis velnam acīs. Velns sācis briesmīgi bļaut: „Man sāp, man sāp”. Velns skrējis projām un kliedzis: „Es tagad akls!” Kad citi velni esot prasījuši, kas tam acis izplaucēja, viņš teicis””Es pats”. Tā velns skrējis, kamēr iestidzis kādā purvā un kliedzis: „Aklis, aklis!” Tur, kur velns iekritis. Palikusi liela bedre, kura piepildījusies ar ūdeni. Vēl tagad to ezeriņu sauc par Akli.

LFK 1665, 333. Pier. Herta Lase Jēkabpils Saukā 1939.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas