Teika par Viesītes Maizīšu pilskalna ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 209.lpp.

Ezers pie Maizīšu (Vārnavas ?) pilskalnaJēkabpils rajons Viesītes lauku teritorija (?)

Vārnavas pilskalna vienā pusē atrodošās zemā pļava esot bijusi ezers, bet tāli senči to esot nosusinājuši, toreiz, kad pils bijusi jau nozudusi.

LFK 648, 254. R. Jaunzems Jēkabpils Vārnavas muižā; pier. Kārlis Vietnieks 1928.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas