Teika par Kugres ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 208.- 209.lpp.

Kugres ezers (Kugrītes ezers, Kugeres ezers)Jēkabpils rajons Viesītes lauku teritorija

Platība – 4, 6 ha

Teika par Kugeres ezeru

Senos laikos ezers bij ļoti liels. Reiz velns viņu gribēja aizbērt ciet, lai tur ezera nebutu. Netāli no ezera ir liels kalns. Kādu nakti velns aizgājis uz lielo kalnu, piebēris pilnu maisu ar radzēm un zemēm, aiznesis un gribējis sākt bērt no viduča. Bet līdz kāju spēris par malu pāri, tā gailis iedziedājies, un velnam vajadzēja nosviest zeme turpat. Tanī vietā, kur Velns nosviedis lielo maisu, ir liela sala, visa noaugusi ar kokiem. To stāsta man vecvecmāmiņa.

LFK 1654, 7083. Pier. Jānis Veinštoks 1939.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas