Lielais Stropu ezers

Ezers atrodas Daugavpils rajonā, Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 3.6 metri, bet maksimālais dziļums - 6.3 metri.

Šeit mīt asaris, līdaka, līnis, plaudis, kā arī rauda.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 62 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
22
dibens
3
krasts
6
apkārtne
12
sateces baseins
7
nozīmīgi objekti
5
atpūtas iespējas
7
makrofīti
2
zivis
5
putni
1
apdraudējumi
8

Pievienot komentārus: