Ezers atrodas Preiļu rajonā, Aglonas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.9 metri, bet maksimālais dziļums - 29.9 metri. Ezeram ir vairākas (34 gab.) salas.

Šeit mīt rudulis, karpa, zandarts, grundulis, plicis, akmeņgrauzis, asaris, ausleja, līdaka, līnis, platgalve, plaudis, rauda, vīķe, ķīsis, karūsa, sudrabkarūsa, vēdzele, zutis, ālants, sams, sīga, bārdainais akmeņgrauzis, ezera salaka (sniedze), pīkste, repsis, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 166 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
36
salas
40
dibens
12
krasts
7
apkārtne
7
sateces baseins
11
nozīmīgi objekti
18
atpūtas iespējas
3
makrofīti
1
zivis
93
apdraudējumi
10

Pievienot komentārus: