Rēzeknes ezers

Ezers atrodas Rēzeknes rajonā, Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.6 metri, bet maksimālais dziļums - 3.7 metri.

Šeit mīt rotans (Amūras grundulis), ķīsis, sudrabkarūsa, asaris, karūsa, līdaka, līnis, rauda, kā arī vīķe.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 94 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
18
dibens
3
krasts
10
apkārtne
7
sateces baseins
10
nozīmīgi objekti
4
atpūtas iespējas
15
ķīmija
1
makrofīti
8
zivis
9

Pievienot komentārus: