Ezers atrodas Liepājas rajonā, Rucavas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.5 metri, bet maksimālais dziļums - 1.1 metri. Ezeram ir vairākas (12 gab.) salas.

Šeit mīt asaris, ausleja, līdaka, līnis, plaudis, plicis, rauda, rudulis, vīķe, ķīsis, karūsa, sudrabkarūsa, zutis, ālants, taimiņš, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 70 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
25
salas
2
dibens
2
krasts
4
apkārtne
5
sateces baseins
19
nozīmīgi objekti
8
atpūtas iespējas
9
makrofīti
7
zivis
55
apdraudējumi
7

Pievienot komentārus: