Dzirnavu ezers

Ezers atrodas Valmieras rajonā, Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Maksimālais dziļums ir 2.0 metri.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 7 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
13
dibens
2
krasts
1
apkārtne
3
sateces baseins
4
nozīmīgi objekti
6
apdraudējumi
2

Pievienot komentārus: