Riebiņu dzirnavezers

Ezers atrodas Preiļu rajonā, Riebiņu pagasts administratīvajā teritorijā.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 6 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
13
krasts
1
apkārtne
3
sateces baseins
5
nozīmīgi objekti
10
atpūtas iespējas
2
apdraudējumi
2

Pievienot komentārus: