Ezers atrodas Rīgas rajonā, Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.6 metri, bet maksimālais dziļums - 1.6 metri.

Šeit mīt līdaka, plaudis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, sudrabkarūsa, ālants, vīķe, ausleja, asaris, ķīsis, pīkste, trīsadatu stagars, plicis, sapals, zandarts, kā arī vēdzele.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 93 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
32
dibens
6
krasts
3
apkārtne
1
sateces baseins
6
nozīmīgi objekti
4
atpūtas iespējas
11
ķīmija
1
makrofīti
2
zivis
19
putni
3

Pievienot komentārus: