Seisuma ezers

Ezers atrodas Cēsu rajonā, Drustu pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.9 metri, bet maksimālais dziļums - 2.6 metri.

Šeit mīt līdaka, asaris, rauda, karūsa, kā arī līnis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 52 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
12
dibens
2
krasts
3
apkārtne
3
sateces baseins
4
makrofīti
1
zivis
5
putni
1

Pievienot komentārus: